:
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 044-056056

ชื่อ: องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ช่วยเหลืออุทกภัย 2565 โดยให้บริการรับ-ส่งประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ถูกตัดขาด จากน้ำท่วมรถยนต์ไม่สามารถผ่านได้ พร้อมแจกถุงยังชีพ เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น

10 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ช่วยเหลืออุทกภัย 2565 โดยให้บริการรับ-ส่งประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ถูกตัดขาด จากน้ำท่วมรถยนต์ไม่สามารถผ่านได้ พร้อมแจกถุงยังชีพ เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร