:
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 044-056056

ชื่อ: นัดหมายการตรวจโควิด

24 ก.พ. 2565

รายละเอียด: วันที่ 24 ก.พ. 65 ที่ ร.ร.บ้านหินดาด เริ่ม เวลา 13.00-14.30 น. ผู้รับการตรวจคือ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ได้แก่ นักเรียน ร.ร.บ้านหินดาด ตามรายชื่อที่ครูแจ้ง และประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีรายชื่อ รวมทั้งหมดประมาณ 110 คน ส่วนประชาชนที่สัมผัสเพิ่มเติมจะพิจารณาตรวจตามความเสี่ยง ขอให้เดินทางไป ช่วง 13.-14.00 น โดยไม่เร่งรีบ เพื่อลดความแออัด โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง โดยเคร่งครัด ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง มารถยนต์ ต้องนั่งกระบะท้าย ไม่นั่งในห้องโดยสารร่วมกับผู้อื่น สงสัยสอบถาม รพ.สต.หินดาด 0850276303

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร