:
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 044-056056

ชื่อ: ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ตรวจสอบคุณสมบัติการรับสมัครและเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อน

10 ม.ค. 2564

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร