:
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 044-056056

ชื่อ: องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ นำโดยนายธรรมศาสตร์ คะณาเนปะ นายก อบต.โนนสะอาด ประชุมเพื่อจัดระเบียบข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร และมอบครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ให้กลุ่มเกษตรกรตำบลโนนสะอาด

16 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

...

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร