:
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 044-056056

ชื่อ: องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาดดำเนินการประชุมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ดินสไลด์ โดยมีหลายหน่วยงานเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนน

15 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

...

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร