หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
1314 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 13 มิถุนายน 2564
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     สภาพเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ  

สภาพเศรษฐกิจ

อาชีพหลักที่สำคัญ

1.   เกษตรกรรม  ได้แก่  ทำนา  ปลูกอ้อย  ปลูกมันสำปะหลัง ปอแก้ว เลี้ยงสัตว์และค้าขาย  เป็นต้น

2.   รับจ้าง  ได้แก่  รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม  รับจ้างในภาคเกษตรกรรม

การเกษตรและการประมง

การเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ทำนา  ปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง  ปอแก้ว  เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ

สภาพดิน

เป็นดินร่วนและดินร่วนปนทราย

หน่วยงานธุรกิจ  การพาณิชย์และการบริการ

สถานีบริการน้ำมัน               จำนวน          5         แห่ง

โรงสีข้าวขนาดเล็ก               จำนวน          10      แห่ง

ร้านค้าทั่วไป                          จำนวน          31      แห่ง

ร้านคอมพิวเตอร์                    จำนวน           1      แห่ง

ร้านอาหาร                              จำนวน          2       แห่ง

 

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
                  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
121 หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
Tel : 044-056056
Email : nonsaard_2554@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.