หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
1314 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 13 มิถุนายน 2564
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     ยุทธศาตร์ 

ยุทธศาตร์
ยุทธศาตร์  

สรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จำนวนโครงการทั้งสิ้น

ที่ดำเนินการ (โครงการ)

จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น

ที่เบิกจ่าย (บาท)

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้าง           พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาคนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

ธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านการพัฒนาการบริหาร

งานการจัดการองค์การภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

 

25

 

24

--

--

 

 

10

 

3,038,935.-

 

1,678,255.-

--

--

 

 

406,354.-

 

 

 

 

 

 

รวมผลการดำเนินงาน

59

5,123,544.-

 

 

 

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
                  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
121 หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
Tel : 044-056056
Email : nonsaard_2554@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.