หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
1314 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 13 มิถุนายน 2564
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายเคลือบ ทองวิไล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด


นายสมชาย งอนชัยภูมิ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด


นางสาวอรวรรณ อาวะรุณ
สมาชิกสภา อบต.ม.1


นางโฉมสุนี ชัยจำรัส
สมาชิกสภา อบต.ม.2


นางวราภรณ์ วงษ์นารี
สมาชิกสภา อบต.ม.3


นายมานะ จำวัน
สมาชิกสภา อบต.ม.4


นายสุวรรณ เพชรเหล็ก
ส.อบต.หมู่ที่ 5


นายพงษ์ศักดิ์ นิลแก้ว
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5


นางหนูเลื่อน กลีบกลาง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6


นายวุฒิชัย ดาวนอก
ส.อบต.หมู่ที่ 6


นางคำปิว ชัยฉลอง
ส.อบต.หมู่ที่ 7


นายอุทัย เจริญภูมิ
ส.อบต.หมู่ที่ 8


นายประภาษ ตวนชัยภูมิ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8


นายสฤษดิ์ ไทยชัยภูมิ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
                  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
121 หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
Tel : 044-056056
Email : nonsaard_2554@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.