หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
1314 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 13 มิถุนายน 2564
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นายคณิช ทิพย์ชาติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด


นางนิศาชล ประจิตร
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวภิรมย์รัชนี ชูประยูร
เจ้าพนักงานธุรการ


นายสุข งามปัญญา
นิติกรชำนาญการ


นางสาวประยงค์ ทวีทรัพย์
นักวิเคราะร์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางนันธิดา เอี่ยมพานิชกุล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายนิรุธ สุขเกษม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางพิชชานันท์ สุขเกษม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายประเสริฐ ทันรังกา
พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์


นายพูน ผดุงปาน
พนักงานดับเพลิง


นายดุลยทรรศน์ ไทยชัยภูมิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
                  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
121 หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
Tel : 044-056056
Email : nonsaard_2554@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.