หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
1314 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 13 มิถุนายน 2564
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
หัวข้อหลัก
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
ยุทธศาตร์
การคมนาคม สาธารณูปโภค
คู่มือประชาชนกองช่าง อบต.โนนสะอาด
คู่มือประชาชนกองคลัง อบต.โนนสะอาด
คู่มือประชาชนกองสวัสดิการสังคม
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5ปี
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผน ฯ 5ปี
ข้อบัญญัติตำบล
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563
หัวข้อหลัก
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
หัวข้อหลัก
ทำเนียบฝ่ายบริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
กองคลัง
กองช่าง
สำนักปลัด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
Turkhackteam Zdraw Coder
เมนูทางขวา
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
แบบคำร้องทั่วไป
แบบ ข. ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
แบบ ข.ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
แบบ ข.1 คำขออนุญาตก่อสร้าง
แบบฟอร์มต่างๆ ของ อบต.โนนสะอาด
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
                  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
121 หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
Tel : 044-056056
Email : nonsaard_2554@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.